Ремъчни шайби за микроклинови ремъци

Ремъчни шайби за микроклинови ремъци (MICRO-V)

Материал: Дребнозърнест чугун 220-260 Ексцентричност на външния диаметър: DIN 7867 Толеранс на страничното биене на канала: DIN 7867 част 1 Грапавост на повърхнината: ISO 254 Баланс: ISO 1940 - VDI 2060Ремъчните шайби с DM > 125 mm се балансират статично до степен G 6,3. Допуска се остатъчна небалансираност от 2 g на диаметъра (DM) на ремъчната шайба. Остатъчната небалансираност е < 100 g mm/kg при 600 об./мин. и 20 g mm/kg при 3000 об./мин. По заявка може да се осигури динамично балансиране G6,3-G2,5.

Размери [mm] - Изберете профил
Dm - работен диаметър на шайбата [mm]
Материал: GG-чугун;

J / PJ

L / PL