Търкалящи лагериКонусно-ролкови лагери

Конусно-ролковите лагери са проектирани така, че линиите на търкалящият път и ролките се пресичат в една точка на осевата линия на лагера. При комбиниран товар от вътрешната и външната гривни, ролките се изтласкват срещу ръба на вътрешната гривна и се търкалят водени от ръба.При радиално натоварване се индуцира аксиална сила, която трябва да бъде понесена от втори лагер. Вътрешната гривна заедно с ролките се отделят от външната, като по този начин улесняват монтажа/демонтажа и регулирането на луфта и натяга на лагера. Луфта на сглобката, обаче е труден за регулиране и изисква специално внимание.
Конусно-ролковите лагери могат да понасят големи натоварвания както в радиална, така и в аксиална посока. NTN лагерите с допълнения -4T, -ET, -T и -U и към означението отговарят на стандартинте ISO и JIS за подвъзелните размери (номинален контактен ъгъл, номинален малък диаметър на външната гривна) и са взаимозаменяеми международно. NTN също така произвеждат и лагери от стомана със специална циментация за удължаване на живота. Това са лагерите с ETA-, ET- др. допълнения в означението.
NTN конусно-ролковите лагери също така включват и такива с два и четири реда конусни ролки за изключително големи товари.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери (метрични серии)
 Типове-размери (инчови серии)
 Типове-размери - Двуредни конусно-ролкови лагери
 Типове-размери - Четириредни конусно-ролкови лагери
 Списък конусно-ролкови лагери инчови серии (едноредни)
 Списък конусно-ролкови лагери инчови серии (четириредни)