Търкалящи лагериИглени лагери


Иглените лагери използват иглени ролки за търкалящи елементи. Максималния диаметър на сечението на иглените ролки е 5 mm и дължината им е 3 до 10 пъти по-голяма от диаметъра. Поради малкия диаметър на иглите напречното сечение на тези лагери е малко, но товароносимостта им е голяма за тези размери.


Благодарение на голямото количество търкалящи елементи иглените лагери притежават висока коравост, което ги прави особено подходящи при силно колебателни шарнирни конструкции. Има голямо изобилие от типове иглени лагери. Само една малка представителна част от тях са разгледани тук. За подробна информация вижте специализирания каталог.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери