Търкалящи лагериЦилиндрично-ролкови лагери


За търкалящ елемент се използват ролки. По този начин се постига голям товарен капацитет. Ролките се насочват и водят от бордовете на външната и вътрешна гривни. Гривните могат да се отделят с цел улесняване на монтажа.


И двете гривни могат твърдо да се набиват в гнездото и във вала. Ако нямат бордове, и външната и вътрешната гривна могат да се движат свободно в аксиална посока. Следователно, цилиндрично-ролковите лагери са идеални за т. нар. лагери със свободна страна, които абсорбират движенията на вала. В случая, когато има борд, лагерът може да поема малко аксиално натоварване между ръба на ролката и борда. Цилиндрично-ролковите лагери включват и HT-тип с модифицирана форма на челото на ролката и бордовете така че да поема по-голямо аксиално натоварване. Също така и HT-тип със специална вътрешна геометрия за увеличаване на радиалния капацитет. Лагерите от E-тип са стандартизирани за малки диаметри.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери