Търкалящи лагериСачмени лагери с контактен ъгъл


Съчмените лагери с контактен ъгъл са неразделими лагери, които имат определен контактен ъгъл в радиално направление по отношение на правата линия пресичаща точката на контакт на съчмата с вътрешната и външната гривни.


Освен радиален товар, съчмените лагери с контактен ъгъл могат да понасят и еднопосочен аксиален товар. Тъй като аксиалния товар се генерира от радиална сила, тези лагери обикновено се монтират по двойки лице с лице. От тези лагери NTN предлага както стандартните типове, така и високоскоростни, ултрависокоскоростни и сдвоени съчмени лагери с контактен ъгъл. За сдвоените лагери с контактен ъгъл се прилага JIS клас на точност 5. В много случаи тези лагери се правят с предварителен натяг в съответствие със стандартните нива на предварителен натяг, преди да се използват в приложението.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери