Търкалящи лагериСамонагаждащи се сачмени лагери


Повърхността на търкалящият път на външната гривна на самонагаждащите съчмени лагери има сферична форма, като центърът на сферата съвпада с центъра на лагера. Вътрешната гривна има два търкалящи канала.


Съчмите, сепаратора и вътрешната гривна на тези лагери могат да се местят, като по този начин се компенсира несъосието между гривните до определен ъгъл. В резултат на това лагерът има способността да се самонагажда към несъосия вследствие на неравности на вала/леглото, грешки при монтажа и други източници на несъосие. От друга страна, тези лагери не са подходящи за големи аксиални товари. Монтажът на самонагаждащи лагери с конусен отвор много се улеснява ако се използва адаптерна втулка. Поради тази причина адптерните втулки често се използват в оборудване със задвижващ вал.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери