Търкалящи лагериМиниатюрни и малки лагери


Миниатюрните лагери са съчмени лагери с дълбок канал с номинален външен диаметър D < 9 mm. Основните размери за метричните и инчовите серии са в ъответствие с международните стандарти ISO ANSI/AMBA. Най-разпространените типове лагери с уплътнения и защитни шайби са с 1-2 mm по-широки от отворения тип лагери.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери