Търкалящи лагериСачмени лагери с дълбок канал


Съчмените лагери с дълбок канал са най-разпространеният тип лагери. Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения.


Освен отворения тип, съчмените лагери с дълбок канал се предлагат и в различни версии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Справочни данни:

 Описание, типове, характеристики.
 Типове-размери