Търкалящи лагери 

Сачмени лагери с дълбок канал

Това е най-разпространения тип лагери. Съчмените лагери с дълбок канал се използват широко в най-различни приложения.
 

Миниатюрни и малки лагери

Миниатюрните лагери са съчмени лагери с дълбок канал с номинален външен диаметър D < 9 mm.
 

Самонагаждащи се сачмени лагери

Съчмите, сепаратора и вътрешната гривна на тези лагери могат да се местят, като по този начин се компенсира несъосието между гривните до определен ъгъл.
 

Сачмени лагери с контактен ъгъл

Съчмените лагери с контактен ъгъл са неразделими лагери, които имат определен контактен ъгъл в радиално направление по отношение на правата линия пресичаща точката на контакт на съчмата с вътрешната и външната гривни.
 

Цилиндрично-ролкови лагери

При цилиндрично-ролковите лагери за търкаляще лемент се плзват ролки. По този начин се постига голям товарен капацитет. Бордовете на външната и вътрешна гривни насочват и водят ролките.
 

Иглени лагери

Иглените лагери имат цилиндрични търкалящи елементи със сравнително малък диаметър, чиято дължина е много по-голяма от диаметъра на сечението им. По сравнение с другите типове търкалящи лагери, иглените лагери имат малка напречна височина и значителна товароносимост и коравост за малкия си обем.
 

Сферично-ролкови лагери

Сферично-ролковите лагери се състоят от външна гривна със сферичен търкалящ път, в който работят два реда бъчвообразни ролки водени от двата търкалящи пътя на вътрешната гривна разделени от централен ръб.
 

Конусно-ролкови лагери

Конусно-ролковите лагери са проектирани така, че линиите на търкалящият път и ролките се пресичат в една точка на осевата линия на лагера. При комбиниран товар от вътрешната и външната гривни ролките се изтласкват срещу ръба на вътрешната гривна и се водят от ръба.
 

Лагерни възли