Многопистови клинови ремъци



Micro-V® - Микроклинови ремъци

Многопистовите микротрапецовидни ремъци Micro-V® на Gates осигуряват изключителна производителност във всякакви индустриални многопистови предавки. Те покриват множество от индустриални приложения и са подходящи за индустриални предавки в перални машини, текстилни машини, вакуумни почистващи машини, косачки, металорежещи машини, медицинска екипировка и много други. Ремъците Micro-V® в сечения PJ, PL и PM и се произвеждат с най-различни брой ребра за да се задоволят изискванията на клиента.


Идентификация

Трайна жълта маркировка, указваща вида и размерите на ремъка.

Сечения и номинални размери

Ремъците Micro-V® се предлагат в сечения PH, PJ, PK, PL и PM. Фигурата по-долу показва напречното сечение и илюстрира номиналните размери на ремъка - ширина на реброто и височина на ремъка . Всички тези ремъци работят в стандартни ремъчни шайби, произведени по стандарта DIN 7867 или ISO 9982 за специфични сечения.
Номинална ширина:
bb = Nr x Sg,
Където: Nr - брой ребра
Sg - разстояние между каналите на шайбата
 Профил  стъпка [mm] височина [mm]
 PH  1.6 2.7
 PJ  2.34 3.5
 PK  3.56 4.45
 PL  4.7 9.5
 PM  9.4 16.5

Конструкция

• Скосените ребра осигуряват гъвкавост, намаляват самозагряването и подобряват устойчивостта на скъсване. Това също така увеличава товарния капацитет при малки диаметри на ремъчната шайба.
• Полиестерните корди от висок клас и нисък коефициент на удъжаване осигуряват изключителна устойчивост на умора и ударни товари.
• Изцяло еластомерната гумена сплав дава на ремъка устойчивост на масло и висока температура.
• Материалът, подсилен със създадената по специална формула армировъчна нишка, увеличава стабилността на ремъка.

Преимущества

• Изключително гладка работа без загряване.
• Много висок товарен капацитет на ребро.
• Дълъг живот благодарение на допълнителния товарен капацитет.
• Подобрена производителност в предавки с паразитни шайби.
• По-малък обем на предавките.
• Поносимост към отломки по каналите на шайбата.
• Статично проводим (ISO 1813) и като такъв може да се използва в условия описани в Директива на Европейската комисия 94/9/EC - ATEX.

Дължини [mm] - Изберете профил
Le - ефективна дължина

ОзначениеОзначение по RMALe
PH197197
PH207207
PH222222
PH234234
PH285285
PH307307
PH425425
PH432432
PH457457
PH483483
PH529529