Многопистови клинови ремъциSUPER HC® и HI-POWER® POWERBAND®

Многопистовите ремъци Super HC® PowerBand® и Hi-Power® PowerBand® предлагат решение за предавките, в които единичните клинови ремъци вибрират, обръщат се и излизат от ремъчната шайба. Тези ремъци се състоят от два или повече единични ремъка свързани помежду си здраво от перманентна стегната високоякостна лента, като полученият многопистов ремък е много по-як от всички ремъци положени като отделни.
Super HC® PowerBand® се предлагат в сечения SPB, SPC, 8V/25J, 9J и 15J. Hi-Power® B, C и D се предлагат по заявка.Възможен брой ребра за многопистовите ремъци SUPER HC® & HI-POWER® POWERBAND®:
SUPER HC®
SPBот 2 до 16
SPCот 2 до 12
9J/3Vот 2 до 30
15J/5Vот 2 до 16
25J/8Vот 3 до 5
HI-POWER®
Bот 2 до 5
Cот 2 до 5
Dот 3 до 5

Идентификация

Трайна маркировка, указваща вида и размерите на ремъка.

Сечения и номинални размери

 Профил  стъпка
[mm]
ширина
[mm]
височина
[mm]
SUPER HC®
 SPB  19 16 13
 SPC  25.5 22 18
 9J и 3V  10.3 10 8
 15J и 5V  17.5 16 13
 25J и 8V  28.6 26 23
HI-POWER®
 B  19.05 17 10
 C  25.4 22 12
 D  36.5 32 19

Конструкция

• Здравата лента на гърба контролира разстоянието между отделните ремъци и предотвратява напречното огъване.
• Гъвкаво споените корди са вулканизирани като един цял модул и правят ремъка високо устойчив на опъващи и огъващи сили, умора и ударни натоварвания.
• Вдлъбнати страни и изпъкнал гръб.
• Покритието Flex-Weave® предпазва ядрото на ремъка от най-тежки условия.
• Еластомерната съставка предпазва ремъка от висока температура, озон и слънчева радиация.
• Тези ремъци са статично проводими (ISO 1813) и като такива могат да се използват в условия описани в Директива 94/9/EC - ATEX.

Преимущества

• Висока стабилност и гладка работа даже и в много мощни предавки.
• По-добра устойчивост на вибрации.
• Диапазон на работната температура от -30°C до +60°C (допустими са и по-високи температури, но за кратък период).
• При проектирането могат да се направят важни икономии.
• Спестяване на място и тегло, благодарение на ефективността на трансмисията.
• Съответствия: всички размери отговарят на стандартите UNISET на Gates за толеранси.

Дължини [mm] - Изберете профил
Ld=Lw - работна дължина, Le - ефективна дължина
SPB (16 x 13 mm) SPC (22 x 18 mm) 9J/3V (10 x 8 mm) 15J/5V (16 x 13 mm) 25J/8V (26 x 23 mm)
B (17 x 10 mm) C (22 x 12 mm) D (32 x 19 mm)

ОзначениеLeLd
8V10002540
8V10602692
8V11202845
8V11802997
8V12503175
8V13203355
8V14003556
8V15003810
8V16004064
8V17004318
8V18004572
8V19004826
8V20005080
8V21205385
8V22405690
8V23605994
8V25006350
8V26506731
8V28007112
8V30007620
8V31508001
8V33508509
8V35509017
8V37509525
8V400010160
8V425010795
8V450011430
8V475012065
8V500012700
8V560014224
8V600015240