Многопистови клинови ремъциSUPER HC® и HI-POWER® POWERBAND®

Многопистовите ремъци Super HC® PowerBand® и Hi-Power® PowerBand® предлагат решение за предавките, в които единичните клинови ремъци вибрират, обръщат се и излизат от ремъчната шайба. Тези ремъци се състоят от два или повече единични ремъка свързани помежду си здраво от перманентна стегната високоякостна лента, като полученият многопистов ремък е много по-як от всички ремъци положени като отделни.
Super HC® PowerBand® се предлагат в сечения SPB, SPC, 8V/25J, 9J и 15J. Hi-Power® B, C и D се предлагат по заявка.Възможен брой ребра за многопистовите ремъци SUPER HC® & HI-POWER® POWERBAND®:
SUPER HC®
SPBот 2 до 16
SPCот 2 до 12
9J/3Vот 2 до 30
15J/5Vот 2 до 16
25J/8Vот 3 до 5
HI-POWER®
Bот 2 до 5
Cот 2 до 5
Dот 3 до 5

Идентификация

Трайна маркировка, указваща вида и размерите на ремъка.

Сечения и номинални размери

 Профил  стъпка
[mm]
ширина
[mm]
височина
[mm]
SUPER HC®
 SPB  19 16 13
 SPC  25.5 22 18
 9J и 3V  10.3 10 8
 15J и 5V  17.5 16 13
 25J и 8V  28.6 26 23
HI-POWER®
 B  19.05 17 10
 C  25.4 22 12
 D  36.5 32 19

Конструкция

• Здравата лента на гърба контролира разстоянието между отделните ремъци и предотвратява напречното огъване.
• Гъвкаво споените корди са вулканизирани като един цял модул и правят ремъка високо устойчив на опъващи и огъващи сили, умора и ударни натоварвания.
• Вдлъбнати страни и изпъкнал гръб.
• Покритието Flex-Weave® предпазва ядрото на ремъка от най-тежки условия.
• Еластомерната съставка предпазва ремъка от висока температура, озон и слънчева радиация.
• Тези ремъци са статично проводими (ISO 1813) и като такива могат да се използват в условия описани в Директива 94/9/EC - ATEX.

Преимущества

• Висока стабилност и гладка работа даже и в много мощни предавки.
• По-добра устойчивост на вибрации.
• Диапазон на работната температура от -30°C до +60°C (допустими са и по-високи температури, но за кратък период).
• При проектирането могат да се направят важни икономии.
• Спестяване на място и тегло, благодарение на ефективността на трансмисията.
• Съответствия: всички размери отговарят на стандартите UNISET на Gates за толеранси.

Дължини [mm] - Изберете профил
Ld=Lw - работна дължина, Le - ефективна дължина
SPB (16 x 13 mm) SPC (22 x 18 mm) 9J/3V (10 x 8 mm) 15J/5V (16 x 13 mm) 25J/8V (26 x 23 mm)
B (17 x 10 mm) C (22 x 12 mm) D (32 x 19 mm)

ОзначениеLeLd
15J12501250
15J13201320
15J14001400
15J15001500
15J16001600
15J17001700
15J18001800
15J19001900
15J20002000
15J21202120
15J22402240
15J23602360
15J25002500
15J26502650
15J28002800
15J30003000
15J31503150
15J33503350
15J35503550
15J37503750
15J40004000
15J42504250
15J45004500
15J47504750
15J50005000
15J53005300
15J56005600
15J60006000
15J63006300
15J67006700
15J71007100
15J75007500
15J80008000
15J85008500
15J90009000