Многопистови клинови ремъциSUPER HC® и HI-POWER® POWERBAND®

Многопистовите ремъци Super HC® PowerBand® и Hi-Power® PowerBand® предлагат решение за предавките, в които единичните клинови ремъци вибрират, обръщат се и излизат от ремъчната шайба. Тези ремъци се състоят от два или повече единични ремъка свързани помежду си здраво от перманентна стегната високоякостна лента, като полученият многопистов ремък е много по-як от всички ремъци положени като отделни.
Super HC® PowerBand® се предлагат в сечения SPB, SPC, 8V/25J, 9J и 15J. Hi-Power® B, C и D се предлагат по заявка.Възможен брой ребра за многопистовите ремъци SUPER HC® & HI-POWER® POWERBAND®:
SUPER HC®
SPBот 2 до 16
SPCот 2 до 12
9J/3Vот 2 до 30
15J/5Vот 2 до 16
25J/8Vот 3 до 5
HI-POWER®
Bот 2 до 5
Cот 2 до 5
Dот 3 до 5

Идентификация

Трайна маркировка, указваща вида и размерите на ремъка.

Сечения и номинални размери

 Профил  стъпка
[mm]
ширина
[mm]
височина
[mm]
SUPER HC®
 SPB  19 16 13
 SPC  25.5 22 18
 9J и 3V  10.3 10 8
 15J и 5V  17.5 16 13
 25J и 8V  28.6 26 23
HI-POWER®
 B  19.05 17 10
 C  25.4 22 12
 D  36.5 32 19

Конструкция

• Здравата лента на гърба контролира разстоянието между отделните ремъци и предотвратява напречното огъване.
• Гъвкаво споените корди са вулканизирани като един цял модул и правят ремъка високо устойчив на опъващи и огъващи сили, умора и ударни натоварвания.
• Вдлъбнати страни и изпъкнал гръб.
• Покритието Flex-Weave® предпазва ядрото на ремъка от най-тежки условия.
• Еластомерната съставка предпазва ремъка от висока температура, озон и слънчева радиация.
• Тези ремъци са статично проводими (ISO 1813) и като такива могат да се използват в условия описани в Директива 94/9/EC - ATEX.

Преимущества

• Висока стабилност и гладка работа даже и в много мощни предавки.
• По-добра устойчивост на вибрации.
• Диапазон на работната температура от -30°C до +60°C (допустими са и по-високи температури, но за кратък период).
• При проектирането могат да се направят важни икономии.
• Спестяване на място и тегло, благодарение на ефективността на трансмисията.
• Съответствия: всички размери отговарят на стандартите UNISET на Gates за толеранси.

Дължини [mm] - Изберете профил
Ld=Lw - работна дължина, Le - ефективна дължина
SPB (16 x 13 mm) SPC (22 x 18 mm) 9J/3V (10 x 8 mm) 15J/5V (16 x 13 mm) 25J/8V (26 x 23 mm)
B (17 x 10 mm) C (22 x 12 mm) D (32 x 19 mm)

ОзначениеLeLd
SPC30003000
SPC31503150
SPC33503350
SPC35503550
SPC37503750
SPC40004000
SPC42504250
SPC45004500
SPC47504750
SPC50005000
SPC53005300
SPC56005600
SPC60006000
SPC63006300
SPC67006700
SPC71007100
SPC75007500
SPC80008000
SPC85008500
SPC90009000
SPC1000010000
SPC1060010600
SPC1120011200