Многопистови клинови ремъци 

PREDATOR®

PREDATOR®  
Изключително здрав многопистов клинов ремък за крайно тежки работни условия
Профили:
SPBP (16 x 13 mm)
SPCP (22 x 18 mm)
9JP (10 x 8 mm)
15JP (16 x 13 mm)
8VP (26 x 23 mm)
 

QUAD-POWER® II POWERBAND®

QUAD-POWER® II POWERBAND®
Многопистови клинови ремъци Quad-Power® II, без бандаж, назъбени, тесен профил
Профили:
3VX (10 x 8 mm)
5VX (16 x 13 mm)
XPZ (10 x 8 mm)
XPA (13 x 10 mm)
XPB (16 x 13 mm)
 

SUPER HC® и HI-POWER® POWERBAND®

SUPER HC® и HI-POWER® POWERBAND®
Многопистови клинови ремъци Super HC® и HI-POWER®, с бандаж, тесен и класически профил
Профили SUPER HC®:
SPB (16 x 13 mm)
SPC (22 x 18 mm)
9J / 3V (10 x 8 mm)
15J / 5V (16 x 13 mm)
25J / 8V (26 x 23 mm)
Профили HI-POWER®:
B (17 x 10 mm)
C (16 x 13 mm)
D (32 x 19 mm)
 

Polyflex® JB™

Polyflex® JB™
Многопистови полиуретанови клинови ремъци
Сечения:
3M-JB (13 x 8 mm)
5M-JB (17 x 11 mm)
7M-JB (22 x 14 mm)
11M-JB (32 x 19 mm)
 

Micro-V® - Микроклинови ремъци

Micro-V®
Микроклинови многоребрени ремъци
Сечения:
H/PH (стъпка 1.6 mm)
J/PJ (стъпка 2.34 mm)
K/PK (стъпка 3.6 mm)
L/PL (стъпка 4.7 mm)
M/PM (стъпка 9.4 mm)