Уреди за регулиране на трансмисииLASER AT-1

Шум, износване на шайбите лагерите и ремъците, вибрации - всичко това води до престой на машината за ремонт и е следствие от неточно позициониране на шайбите. Това може да се избегне с новия лазерен уред LASER AT-1 от Gates