Уреди за регулиране на трансмисии 

LASER AT-1

LASER AT-1 - Лазерен уред за прецизно измерване на отклонението в равнинноста между две ремъчни шайби
Перфектен инструмент за изравняване
 

Gates 507C

Звуков прецизен измервател на натягането на ремъка.
Този уред позволява лесно и прецизно да се измери натягането на ремъка, като анализира звуковите вълни от вибрациите на ремъка по време на работа.
 

Тестер за натягане

Ръчен уред за измерване силата на натягането на ремъка.