Елементи и приспособления за монтаж

Свързващи планки за синхронизиращи ремъци с отворен край